Show simple item record

Comparison of Selected Methods of Valuation of a Holiday Cottage and a Garden Cottage in Náchod and Its Surroundings

dc.contributor.advisorKlika, Pavelcs
dc.contributor.authorVaněček, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:22Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVANĚČEK, J. Srovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other24842cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4384
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje srovnání způsobů ocenění nemovitosti typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolí. V první části je představena samotná lokalita město Náchod a poté stručně jeho okolí. Dále jsou zde popsány jednotlivé metody ocenění, podle kterých jsou objekty chat oceněny. Pro stanovení ceny nemovitosti jsou použity metody ocenění podle vyhlášky, ocenění věcnou hodnotou, ocenění cenovým porovnáním a výnosové ocenění. Stěžejní částí je samotné ocenění tří nemovitostí. První je rekreační chata V Kovářově dole, katastrální území Náchod, druhá je rekreační chata U Cihelny, Katastrální území Náchod a poslední zahrádkářská chata, katastrální území Kramolna. Na závěr každé kapitoly je statistické shrnutí a stanovení obvyklé ceny. Na závěr je statistické shrnutí stanovených cen a zvolení nejvhodnější metody pro ocenění nemovitosti typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolí.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the comparison of methods of valuation of the object type of holiday and a garden cottage in Nachod location and surroundings. In the first part is introduced location Nachod and concisely its surroudings. The next is a description individual valuation methods, which according to objects are valued. For the determination of the property valuation methods are used according to regulations, the valuation of substantive value, the valuation by comparing the price and yield valuation. The main part is the actual valuation of three real properties. The first is a holiday cottage V Kovarove dole, cadastral territory Nachod, the second holiday cottage is U Cihelny, cadastral territory Nachod and last is garden cottage, cadastral territory Kramolna. At the end of each chapter is a statistical summary and determination of current prices. On the Finally is the statistic summary of set prices and is determined the most appropriate method for property valuation for the type of holiday and garden cottage in location Náchod and its surroundings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRekreační chatacs
dc.subjectZahrádkářská chatacs
dc.subjectPorovnávací metodacs
dc.subjectCenacs
dc.subjectHodnotacs
dc.subjectVýnosová metodacs
dc.subjectHoliday cottageen
dc.subjectgarden cottageen
dc.subjectComparative Methoden
dc.subjectPriceen
dc.subjectValueen
dc.subjectYield Methoden
dc.titleSrovnání vybraných způsobů ocenění pro nemovitost typu rekreační a zahrádkářská chata v lokalitě Náchod a okolícs
dc.title.alternativeComparison of Selected Methods of Valuation of a Holiday Cottage and a Garden Cottage in Náchod and Its Surroundingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-06-17-10:46:38cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24842en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:38:42en
sync.item.modts2020.03.31 07:14:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠmahel, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Petr Doležal (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record