Show simple item record

Spectrophotometric determination of Chromium(III) with organic reagents

dc.contributor.advisorSommer, Lumírcs
dc.contributor.authorNevrlá, Janacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:48Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:48Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNEVRLÁ, J. Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33019cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4398
dc.description.abstractTeoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější analytické metody stanovení chromu ve vodách, včetně způsobů úpravy a prekoncentrace vzorků vod. Předmětem experimentální části je optimalizace a zhodnocení podmínek spektrofotometrického stanovení Cr(III) vybranými organickými činidly (chromazurolem S, eriochromcyaninem R, 4-(2-thiazolylazo)rezorcinolem) a jejich srovnání se stanovením celkového chromu, jako Cr(III), pomocí atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací. Analytický postup spektrofotometrického stanovení chromu s chromazurolem S, který byl shledán jako nejvhodnější, byl spolu s ET-AAS aplikován na reálné vzorky vod.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of this master’s thesis is mainly focused on the physical and chemical properties of chromium, its toxicity and possibility of entering of various forms of chromium into the environment. There are also described the most common analytical methods for determination of chromium in water, including ways of modification and preconcentration water samples. The aim of experimental part is the optimalization and assessing the conditions spectrophotometric determination of Cr(III) by selected organic reagents (chromazurol S, eriochromcyanine R, 4-(2-thiazolylazo)resorcinol) and their comparison with the determination of total chromium, as Cr(III), using atomic absorption spectrometry with electrothermic atomization. The analytical procedure for spectrophotometric determination of chromium with chromazurol S, which was found to be most suitable and ET-AAS, were applied to real water samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChromcs
dc.subjectchromazurol Scs
dc.subjecteriochromcyanin Rcs
dc.subject4-(2-thiazolylazo)rezorcinolcs
dc.subjectspektrofotometrie ve viditelné oblastics
dc.subjectatomová absorpční spektrometriecs
dc.subjectkvantitativní stanovenícs
dc.subjectvoda.cs
dc.subjectChromiumen
dc.subjectchromazurol Sen
dc.subjecteriochromcyanine Ren
dc.subject4-(2-thiazolylazo)resorcinolen
dc.subjectvisible spectrophotometryen
dc.subjectatomic absorption spectrometryen
dc.subjectquantitative determinationen
dc.subjectwater.en
dc.titleSpektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidlycs
dc.title.alternativeSpectrophotometric determination of Chromium(III) with organic reagentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:07cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33019en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:50en
sync.item.modts2019.05.18 04:17:18en
dc.contributor.refereeKomendová, Renatacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record