Show simple item record

Using of FMEA method for prevention of errors in the industrial enterprise

dc.contributor.advisorKotek, Lubošcs
dc.contributor.authorVeselý, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:41Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVESELÝ, M. Použití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4439
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je použití metody FMEA a posouzení rizik ve výrobním procesu firmy Eurokov s.r.o. V teoretické části jsou detailně rozebrány jednotlivé druhy metody FMEA a jejich využití. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu nejakosti u konkrétního produktu firmy Eurokov s.r.o. Data jsou použita ke zpracování FMEA formuláře a jsou stanovena preventivní opatření pro snížení nejakosti ve výrobním procesu.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is using of FMEA method and risk assessment in the production process in Eurokov s.r.o. company. In the theoretical part are discussed the detail different types of FMEA and their applications. The practical part is focused on analyze the situation of poor quality for a specific product from Eurokov s.r.o. company. Data is used for application of FMEA form and to specification of precautionary measures for reduction poor quality in the production process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectchybycs
dc.subjectřízení jakostics
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectnávrh opatřenícs
dc.subjectFMEAen
dc.subjectmistakesen
dc.subjectquality managementen
dc.subjectmanufacturing processen
dc.subjectdraft measureen
dc.titlePoužití metody FMEA pro prevenci chyb v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeUsing of FMEA method for prevention of errors in the industrial enterpriseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2012-06-25-13:30:37cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:40:17en
sync.item.modts2020.03.30 13:24:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVintr, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Objasněte rozdíl mezi pojmy „závada“, „porucha“ a „chyba“ použitými v diplomové práci. Otázka 2: Budou některá z Vámi navržených opatření ve společnosti Eurokov implementována? Otázka 3: Co je nejistota měření? Otázka 4: Výpočet RPNcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record