Show simple item record

Insurance Fraud

dc.contributor.advisorŠtola, Josefcs
dc.contributor.authorŠvec, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:55Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠVEC, M. Pojistné podvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other37464cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/444
dc.description.abstractZpracování této diplomové práce se zabývá problematikou páchání pojistných podvodů na území České republiky. Práce je rozdělena do samostatných kapitol. V prvních kapitolách (úvodní část) jsem se věnoval popsání historie pojistných podvodů a teoretickému vysvětlení pojmů související s tímto tématem. Následně je zde vysvětlena klasifikace a vznik pojistných podvodů, důvody páchání těchto trestných činů a obecný profil pachatele. Dále jsem v teoretické části nastínil způsob vyšetřování pojistných podvodů. Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit faktory směřující ke vzniku pojistného podvodu. Proto se analytická část zaměřuje na analýzu a vyhodnocení daných výsledků statistických dat o pojistných podvodech. V neposlední řadě jsem uvedl pro představu několik odhalených případů těchto trestných činů a navrhl určitá preventivní opatření proti jejich páchání, popřípadě snazšímu odhalení. Na závěr jsem pomocí analýzy vyhodnotil rizikové skupiny páchající pojistný podvod a hlavní faktory, které k pojistnému podvodu směřují.cs
dc.description.abstractThe aim of this master's thesis is focusing on the problem of committing insurance frauds in Czech Republic. It is divided into separated chapters. In the introductory part I focused on a theoretical explanation of the terms related to this topic. The following section focuses on explaining the classification and the source of insurance frauds, the reasons of committing these criminal offenses, and the general profile of the perpetrator. Furthermore, in the theoretical part, I outlined the ways of the insurance fraud investigations. The goal of the thesis was to focus on the factors directing to insurance frauds Therefore, the analytic part concentrates on the analysis and the evaluation/assessment of the given statistical data results related to insurance frauds. In the end, for a better understanding, I mentioned a few revealed cases of these criminal offenses, and suggested certain preventive arrangements/actions against their potential happening or their easier revelation (in the future). Finally, I evaluated by analyzing risk groups committing insurance fraud and the main factors that lead to insurance fraud.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpojistný podvodcs
dc.subjecthospodářská kriminalitacs
dc.subjectfinanční kriminalitacs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectinsurance frauden
dc.subjecteconomic crimeen
dc.subjectfinancial crimeen
dc.subjectpreventionen
dc.titlePojistné podvodycs
dc.title.alternativeInsurance Frauden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-19-15:24:01cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37464en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:19:50en
sync.item.modts2021.11.12 17:19:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVykopalová, Hanacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record