Show simple item record

Deposition of environmental dust particles

dc.contributor.advisorJedelský, Jancs
dc.contributor.authorBělka, Miloslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:41:14Z
dc.date.available2018-10-21T16:41:14Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBĚLKA, M. Depozice prachových částic z ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4452
dc.description.abstractTěžiště práce je ve vyhodnocení depozice vláknových aerosolů v dýchacím traktu člověka. Vlákna mají schopnost pronikat hlouběji do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Součástí práce je i rozdělení aerosolů, základy anatomie plic a rešerše metod pro měření depozice se zaměřením na částice mikronové velikosti. Dále byl proveden experiment s usazováním vláknitého aerosolu v silikonovém modelu plic a vyhodnocení depoziční frakce a účinnosti. K vyhodnocení depozice byla použita nová metoda, která pracuje na principu zpracování obrazů z fázově-kontrastní mikroskopie. Výsledky nové metody byly porovnány s manuální metodou postupující podle metodiky NIOSH 7400.cs
dc.description.abstractThis work is aimed at deposition of fibers, which are able to penetrate deeper in the human respiratory airways and cause health hazards. Opening chapters are dedicated to classification of aerosols, human lung anatomy basics and methods for measurement of micrometer-sized aerosols. An experiment was carried out to investigate the deposition of fibers. Fibers were delivered into the silicon cast of the human airways and data of deposition fraction and efficiency were acquired. A new method was established to acquire the data. This method works on a principle of image analysis. Results of the new method were compared with a standard method, which follows a methodology NIOSH 7400.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaerosolcs
dc.subjectdepozicecs
dc.subjectplícecs
dc.subjectvláknacs
dc.subjectdepoziční frakcecs
dc.subjectdepoziční účinnostcs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectfázově-kontrastní mikroskopiecs
dc.subjectaerosolen
dc.subjectdepositionen
dc.subjecthuman lungsen
dc.subjectfibersen
dc.subjectdeposition fraction and efficiencyen
dc.subjectimage analysisen
dc.subjectphase-contrast microscopyen
dc.titleDepozice prachových částic z ovzdušícs
dc.title.alternativeDeposition of environmental dust particlesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2012-06-25-15:16:25cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:53:34en
sync.item.modts2020.03.31 12:56:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePospíšil, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. prof. Pavelek vznesl dotazy: Jaké byly navrženy úpravy ve zpracování obrazu při automatickém vyhodnocení počtu vláken zachycených na filtru? Jaký byl Váš přínos v této oblasti? Možnosti kontinuálního měření prašnosti. prof. Kavička vznesl dotaz na rozsah spolupráce s lékaři. prof. Jícha se zeptal na původ vzorků (filtrů). prof. Pavelek položil dotaz na podmínky měření, při kterých byl sledován záchyt aerosolu v modelu plic. doc. Kratochvíl se zeptal na definici parametru "depoziční frakce" a "depoziční účinnost" a dále na důvody rozptylu hodnot na obr. 28.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record