Show simple item record

The chitosan-glucan complex isolated from Schizophyllum commune

dc.contributor.advisorOmelková, Jiřinacs
dc.contributor.authorKrčmář, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:49Z
dc.date.available2016-06-09cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKRČMÁŘ, M. Chitosan-glukanový komplex izolovaný ze Schizophyllum commune. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33560cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4480
dc.description.abstractChitosan-glukanový komplex je kopolymerem hub nacházející uplatnění ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Pro jeho izolaci je tradičně využíváno mycelium rodů Aspergillus a Penicillium, tedy mikromycet, jejichž biotechnologická produkce je v některých případech nežádoucí. Hlavní myšlenkou této práce je ověřit možnost využití biomasy bazidiomycety Schizophyllum commune, která by se po submerzní kultivaci stala zdrojem pro průmyslovou izolaci chitosan-glukanového komplexu. Tato práce se zabývá vlivem kultivačních podmínek (typ a koncentrace zdroje uhlíku v živné půdě, poměr zdroje uhlíku ke zdroji dusíku, počáteční pH živné půdy a intenzita aerace) na růst biomasy, obsah chitosan-glukanového komplexu a produkci exopolysacharidu schizophyllanu u Schizophyllum commune #127. Výsledkem je doporučení postupů vedoucích ke zvýšení obsahu chitosan-glukanového komplexu a potlačení produkce exopolysacharidu. Práce se následně zabývá izolací chitosan-glukanového komplexu z biomasy Schizophyllum commune #127 za pomoci alkalické a kyselé extrakce. Je sledován vliv koncentrace hydroxidu a techniky jeho přidání a typ kyseliny na fyzikální a chemické vlastnosti chitosan-glukanového komplexu. Jsou navrženy analytické metody sloužící k mezioperační kontrole a charakterizaci finálního produktu.cs
dc.description.abstractChitosan-glucan complex is fungal origin copolymer that finds application in medicine and cosmetics. Traditionally mycelium of Aspergillus and Penicillium is considered as industrial chitosan-glucan complex source, though utilization of Micromycetes in biotechnological productions is sometimes undesirable. The aim of the work was to study the possibility of Basidiomycete Schizophyllum commune submerged cultivation for industrial scale chitosan-glucan complex production use. Within the work there was studied effect of cultivation conditions (type and concentration of carbon sources in nutrient medium, ratio of carbon source to nitrogen source, medium initial pH and aeration intensity) on Sch. commune #127 mycelium growth, chitosan-glucan complex formation and exopolysaccharide synthesis. As the result, the method for chitosan-glucan complex production increase and exopolysaccharide synthesis suppression was suggested. Chitosan-glucan complex from Sch. commune #127 submerged mycelium was separated by successive alkali and acid treatments. Effects of alkali concentration and application technique, and type of acid on physical and chemical properties of chitosan-glucan complex were described. Analytical methods for in process control and final product characteristics were suggested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectSchizophyllum communecs
dc.subjectbasidiomycetycs
dc.subjectchitosan-glukanový komplexcs
dc.subjectsubmerzní kultivacecs
dc.subjectdeacetylace chitinucs
dc.subjectSchizophyllum communeen
dc.subjectBasidiomycetesen
dc.subjectChitosan-glucan complexen
dc.subjectsubmerged cultivationen
dc.subjectchitin deacetylationen
dc.titleChitosan-glukanový komplex izolovaný ze Schizophyllum commune.cs
dc.title.alternativeThe chitosan-glucan complex isolated from Schizophyllum communeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33560en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:54en
sync.item.modts2019.05.18 05:36:58en
dc.contributor.refereeObruča, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record