Show simple item record

Production of parts for window fittings

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorHavliš, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:06:55Z
dc.date.available2019-05-17T05:06:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHAVLIŠ, L. Výroba dílců pro okenní kování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4482
dc.description.abstractProjekt předkládá návrh technologie výroby základny křídelní a základny rámové z materiálu 11 343.23 o tloušťce 2,5 mm a ročním objemu výroby 15 000 kusů. Dílce jsou součástí aretačního systému okenního kování. Z možných variant výroby byla vybrána možnost zhotovení součástí technologiemi stříhání a ohýbání ve sdruženém nástroji. Na tyto technologie byla vypracována literární rešerše a byl zvolen výrobní stroj LE 250 se jmenovitou sílou 2 500 kN. V projektu byly provedeny konstrukční a technologické výpočty a byl navrhnut sdružený nástroj. V ekonomickém zhodnocení byly vypočteny ceny výrobků a byl určen bod zvratu. Bod zvratu nastává při vyrobení 13 046 kusů.cs
dc.description.abstractThis project submits a proposal for manufacturing technology of casement and frame window hardware base, made of 11343.23 steel 2,5 mm in thickness and with 15000 pieces annual production volume. The components form an integral part of a window hardware arrest mechanism. From potential variants of manufacturing, the technology of stamping and bending, with the use of a combined tool, was chosen. A bibliographic search examining these technologies was made and the machine LE 250 with nominal forming force 2 500kN was selected. The project comprises structural and technological calculations, including the combined tool design. In the economical part of the project, the product prices were quoted and the break-even point was determined. The break-even point is broken as soon as 13 046 pieces are manufactured.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmateriál 11 343.23cs
dc.subjectplošné tvářenícs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectsdružený nástrojcs
dc.subjectbod zvratucs
dc.subject11343.23 steelen
dc.subjectplanar formingen
dc.subjectstampingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectcombined toolen
dc.subjectbreak-even pointen
dc.titleVýroba dílců pro okenní kovánícs
dc.title.alternativeProduction of parts for window fittingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-25-11:54:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:39:36en
sync.item.modts2020.03.30 15:02:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠpaček, Jindřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. Student odpověděl na otázky oponenta. Student odpovídal na tyto otázky členů komise: 1. Počítal jste těžiště tvářecích sil? 2. Jak jste počítal sílu na lisování prolisů? 3. Proč je na součásti hvězdicovitý otvor? 4. Dal by se navržený nástroj přizpůsobit k výrobě součásti s větším ramenem? 5. Vysvětlení řezu na výrobním výkrese střižníku. 6. Jak se litiny nazývají dle nové normy? 7. Byla zohledněna jiná tuhost dílce před výrobou ohybu na součásti? 8. Která část nástroje má nejnižší životnost?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record