Show simple item record

Spin-trapping of radical products of H-transfer from oxygeneous donors

dc.contributor.advisorOmelka, Ladislavcs
dc.contributor.authorŠafaříková, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:46:01Z
dc.date.available2018-10-21T21:46:01Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠAFAŘÍKOVÁ, L. Spin-trapping radikálových produktů přenosu vodíku z kyslíkatých donorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other10032cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4565
dc.description.abstractV rámci bakalářské práce byl zhodnocen experimentální materiál, který je zaměřen na EPR studium spin-trappingu fenoxylových radikálů na aromatických nitrososloučeninách. Bylo konstatováno, že fenoxylové radikály z nestíněných fenolů se adují na nitrososkupinu ve své orto-poloze, přičemž výsledkem této adice jsou nitroxylové radikály. Podle struktury použité nitrososloučeniny mají tyto nitroxylové radikály charakter fenoxazinoxylových radikálů v případě nitrosobenzenu, resp. derivátů difenylnitroxylového radikálu v případě použití nitrosodurenu. V práci je rovněž poukázáno na specifické chování některých fenolů obsahujících methylové skupiny ve formě para substituentů.cs
dc.description.abstractWithin the bachelor thesis the evaluation of experimental material focused on EPR study of spin-trapping of phenoxyl radicals on aromatic nitrosocompounds was performed. It was found that phenoxyl radicals from unhindered phenols add to nitrosogroup in the ortho-position. As a result, the nitroxyl radicals are formed. According to the structure of nitrosocompounds this nitroxyl radicals have the character either of phenoxazinoxyl radicals in the case of nitrosobenzene or derivatives of diphenylnitroxyl radical in the case of nitrosoduren. In the work is also documented the specific behavior of some phenols containing methyl group as the para substituent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFenoxylové radikálycs
dc.subjectnitroxylové radikálycs
dc.subjectspin-trappingcs
dc.subjectEPR.cs
dc.subjectPhenoxyl radicalsen
dc.subjectnitroxyl radicalsen
dc.subjectspin-trappingen
dc.subjectEPR.en
dc.titleSpin-trapping radikálových produktů přenosu vodíku z kyslíkatých donorůcs
dc.title.alternativeSpin-trapping of radical products of H-transfer from oxygeneous donorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-25cs
dcterms.modified2009-05-12-15:35:34cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid10032en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:55:31en
sync.item.modts2020.03.31 10:31:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePolovka, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencePoužívají se i další spin a trap než jsou použity v BP ? Jak se hodnotí shoda měřeného a simulovaného spektra? Jaká jsou kritéria pro stanovení shody mezi měřeným a simulovaným spektrem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record