Show simple item record

Design of platform simulator

dc.contributor.advisorŠkopán, Miroslavcs
dc.contributor.authorHlaváček, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:06:56Z
dc.date.available2017-06-11cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHLAVÁČEK, P. Návrh plošiny simulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50836cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4568
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a pevnostní kontrlolou vybraných komponent paralelního mechanismu se šesti stupni volnosti. Mechanismus využívá jako vodící řetězce klikové mechanismy. Pro pevnostní výpočet je užito metody konečných prvků. Také jsou v této práci navrženz konstrukční úpravy vybraných komponent, aby byly sníženy kodnoty maximálního redukovaného napětí (dle podmínky HMH) vyvolaných břemenem.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with an analysis and the strength check of selected componenets of a parallel mechanism containing six degrees of freedom. The device uses crank mechanisms as chain guides. The strength calculation takes advantage of the finite element method. The paper also suggests a design of selected components contributing to a reduction of the maximum stress von misses (according to the HMH condition) causes by the load.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectParalelní kinematikacs
dc.subjectParalelní mechanismuscs
dc.subjectHexapodcs
dc.subjectPlošinacs
dc.subjectMetoda konečných prvkůcs
dc.subjectPevnostní kontrola.cs
dc.subjectParallel kinematicsen
dc.subjectParallel mechanismen
dc.subjectHexapoden
dc.subjectPlatformen
dc.subjectFinite element methoden
dc.subjectStress Analysisen
dc.titleNávrh plošiny simulátorucs
dc.title.alternativeDesign of platform simulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2012-06-25-14:07:51cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50836en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:52:17en
sync.item.modts2020.04.01 02:23:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMacka, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Emil Machač (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record