Show simple item record

Binocular vision

dc.contributor.advisorFedra, Petrcs
dc.contributor.authorJemelka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:39:28Z
dc.date.available2018-10-21T20:39:28Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationJEMELKA, O. Binokulární vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other34201cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/45
dc.description.abstractPráce se zabývá fyziologií binokulárního vidění, prostředky pro záznam, zpracování a reprodukci stereoskopických dynamických dat. Popisuje návrh a realizaci snímací aparatury využívající dvojice digitálních fotoaparátů, jako záznamových zařízení pro snímání stereoskopických dynamických dat. Dále se práce zabývá softwarovými možnostmi zpracování obrazových dat v prostředí Matlab a předkládá možné řešení v podobě programu pro tvorbu stereoskopických videí v různých formátech. V práci jsou podrobně představeny pasivní projekční techniky – anaglyf a polarizační metoda. Byla navržena a sestrojena projekční aparatura využívající světelné polarizace pro získání stereoskopického vjemu a následně byly kvality obou popsaných projekčních metod vyhodnoceny anketou ve skupině pozorovatelů po subjektivní i objektivní stránce.cs
dc.description.abstractThis thesis concern physiology of binocular vision, tools for recording, processing and reproduction of stereoscopic dynamic records. The thesis describes design and realization of recording tool which uses couple of digital still video cameras as stereoscopic video recorders. The thesis deals with the software capabilities of image processing in Matlab and presents possible solutions in the form of a program for creating stereoscopic video in various formats. In the thesis is presented in detail passive projection techniques O anaglyph and polarization method. Has been designed and constructed projection tool uses the light polarization to obtain stereoscopic vision and then has been objectively and subjectively evaluated qualities of both methods in survey with group of observers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBinokulární viděnícs
dc.subjectstereobázecs
dc.subjectpolarizační filtrcs
dc.subjectanaglyfcs
dc.subjectLANCcs
dc.subjectBinocular visionen
dc.subjectstereobaseen
dc.subjectpolarizing filteren
dc.subjectanaglyphen
dc.subjectLANCen
dc.titleBinokulární viděnícs
dc.title.alternativeBinocular visionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:09cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34201en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:26:12en
sync.item.modts2020.03.30 20:22:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzabó, Zoltáncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) MUDr. František Horálek (člen)cs
but.defenceÚvodní přednáška Čtení posudků vedoucího a oponenta Diskuze: Komise se ptala studenta na hardwarové uspořádání přípravku(binokulární vidění) a na problémy spojené s realizací přípravku Student odpovídal bez zaváhání.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record