Show simple item record

Single purpose machine for automotive parts assembly

dc.contributor.advisorKrejsa, Jiříen
dc.contributor.authorTrávníček, Ivoen
dc.date.accessioned2019-05-17T05:06:56Z
dc.date.available2015-06-13cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationTRÁVNÍČEK, I. Jednoúčelový automatický stroj pro kompletaci automobilových dílů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other48867cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4604
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem jednoúčelového plně automatického zařízení pro automobilový průmysl, které dávkuje silikonovou směs do pouzdra snímače. V první části práce je řešen návrh mechanické části zařízení, zejména manipulátoru pro polohování dávkovací hlavy. K pohonu manipulátoru je využito pneumatických prvků, které jsou řízeny elektrickými signály. Druhá část práce se zabývá řízením stroje, které je realizováno pomocí PLC systému. Obsluha může ovládat zařízení nebo sledovat aktuální stav na dotykovém panelu. V závěru práce je prezentováno skutečné provedení zařízení a propojení s výrobní linkou.en
dc.description.abstractThe thesis deals with a design of the single purpose fully automatic equipment for automotive industry, which dispenses a silicone mixture into the sensor housing. The first part of the thesis deals with the design of the mechanical parts, especially of the manipulator for positioning the dispensing head. Pneumatic elements, which are controlled by electrical signals, are used to drive the manipulator. The second part deals with control of the equipment, which is realized by a PLC system. An operator can control the equipment or monitor the current state using the touch panel. The actual implementation of the equipment is presented at the conclusion of the thesis.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectmechatronikaen
dc.subjectmanipulátoren
dc.subjectpneumatikaen
dc.subjectPLCen
dc.subjectdotykový panelen
dc.subjectCADen
dc.subjecttlumičen
dc.subjectmechatroniccs
dc.subjectmanipulatorcs
dc.subjectpneumaticcs
dc.subjectPLCcs
dc.subjecttouch panelcs
dc.subjectCADcs
dc.subjectshock absorbercs
dc.titleJednoúčelový automatický stroj pro kompletaci automobilových dílůen
dc.title.alternativeSingle purpose machine for automotive parts assemblycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-25-09:29:13cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48867en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:12:12en
sync.item.modts2020.04.01 00:38:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrbáček, Janen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. RNDr. Vladimír Opluštil (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil diplomovou práci. Po přečtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta diplomové práce odpověděl na dvě otázky položené oponentem. Jeho odpovědi komise hodnotila jako velmi dobré a přesné. Dále student odpovídal na otázky týkající se jeho diplomové práce položené jednotlivými členy komise. Komise hodnotila kladně spolupráci studenta s průmyslovým partnerem a nasazení předmětu DP v provozu. Komise jeho celkové vystoupení hodnotila jako výborné. Celé vystoupení hodnotila komise stupněm A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record