Show simple item record

Software Support of Financial Analyze for Small Firm

dc.contributor.advisorRežňáková, Máriacs
dc.contributor.authorHošek, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:22:09Z
dc.date.available2018-10-21T17:22:09Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHOŠEK, M. Softwarová podpora finanční analýzy podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11156cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4615
dc.description.abstractBakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru pro výpočet finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční analýzy, finanční ukazatele, prostředí jazyka Visual Basic. Druhá část se zabývá programem, jehož páteř tvoří Excel a Microsoft Visual Basic. V další části je provedená finanční analýza konkrétní firmy se zaměřením na důležité finanční charakteristiky.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis Software Support of the Financial Analysis of the Company deals with the financial situation of the enterprise using the produced software for calculating the financial analysis. Its theoretical part describes the basic methods of financial analysis, the financial indexes, the background of the language Visual Basic. The second part deals with the programme whose backbone is created by Excel and Microsoft Visual Basic. In the following part of the thesis the financial analysis of a concrete company was carried out, focussing on significant financial characteristics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelecs
dc.subjectzhodnocení finanční situacecs
dc.subjectMicrosoft Visual Basiccs
dc.subjectMicrosoft Excelcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectrating the financial situationen
dc.subjectMicrosoft Visual Basicen
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.titleSoftwarová podpora finanční analýzy podnikucs
dc.title.alternativeSoftware Support of Financial Analyze for Small Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-19cs
dcterms.modified2008-06-24-11:45:02cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11156en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:31:42en
sync.item.modts2020.03.31 13:19:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSuchánková, Veronikacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) Ing. Jaromír Roštínský (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record