Show simple item record

Location of hosts in IPTV system

dc.contributor.advisorMüller, Jakubcs
dc.contributor.authorPokludová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:23Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOKLUDOVÁ, M. Lokalizace stanic u systému internetové televize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32039cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4702
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá lokalizací stanice v rámci digitálního televizního vysílání přes Internet protokol. Cílem diplomové práce bylo vytvoření obecného modelu pro lokalizaci stanic u systému internetové televize. Práce se zabývá pěti známými metodami pro lokalizaci stanic v distribuovaných systémech, které porovnává dle mnoha kriterií, například rychlosti výpočtu souřadnice, přesnosti určení výsledku. Na základě vyhodnocení byla vybrána optimální metoda, která byla začleněna do simulačního programu IPTV a otestována. Výsledkem práce je zdrojový kód implementované metody.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with locating station in the digital television broadcast over the Internet Protocol. The aim of this thesis was to develop a general model for the location of stations in the system of internet TV. This work deals with the five known methods for locating stations in distributed systems, which compares as many criteria, such as coordinates of computation speed, accuracy of results. Based on the evaluation was selected optimal method, which has been incorporated into the simulation program IPTV and tested. The result of this work is the source code of the implemented methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIPTVcs
dc.subjectTTPcs
dc.subjectlokalizace IP staniccs
dc.subjectlokalizační metodycs
dc.subjectGNPcs
dc.subjectVivaldics
dc.subjectUML diagramcs
dc.subjectIPTVen
dc.subjectTTPen
dc.subjectlocalization of IP stationsen
dc.subjectpositioning methoden
dc.subjectGNPen
dc.subjectVivaldien
dc.subjectUML diagramen
dc.titleLokalizace stanic u systému internetové televizecs
dc.title.alternativeLocation of hosts in IPTV systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:35cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32039en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:36:05en
sync.item.modts2019.05.18 20:48:12en
dc.contributor.refereeBurget, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record