Show simple item record

Vinyl prepolymers - methods of preparation and application

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorČerný, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:57:35Z
dc.date.available2019-04-04T02:57:35Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other48843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4704
dc.description.abstractTeoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. Experimentální část se zabývá přípravou polystyrenových předpolymerů blokovou polymerací s cílem nalezení optimálních podmínek přípravy předpolymerů pro následnou polymeraci do téměř 100% konverze. Hodnoty konverze byly stanovovány gravimetricky a molekulové hmotnosti byly získány na základě viskozimetrických měření pomocí Ubbelohdeho viskozimetru. K předpovědi konverze monomeru v daném čase polymerace byly v experimentální části provedeny simulace zaměřené na závislost konverze na času. Rozdíly mezi skutečností a simulací jsou malé ve většině případů a nalezená podoba výpočtů kinetického chování poskytuje uspokojivé výsledky. V závěru práce byl na základě naměřených dat navrhnut nový postup pro přípravu polystyrenových předpolymerů.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of this thesis is focused on bulk radical polymerization of styrene, methylmethacrylate, vinyltoluene and paramethylstyrene. It summarizes actual informations about kinetics and performance possibilities of bulk polymerization. Experimental part deals with polystyrene prepolymers preparation by bulk polymerization. The aim is to find optimal conditions for prepolymers preparation. Prepolymers should be usable for subsequent polymerization nearly up to 100% conversion. Conversion values were gravimetrically determined and molecular weights were obtained by viskosity measurements, which were realized by Ubbelohde viscometer. In the experimental part, there were performed simulations targeted on conversion dependence on time. The purpose was a prediction of monomer conversion at a given time during polymerization. Differences between reality and simulation were low in most of cases and the found form of kinetic behavior calculations provides satisfying results. In the conclusion of this thesis was suggested a new procedure for polystyrene prepolymers preparation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstyrencs
dc.subjectpředpolymercs
dc.subjectbloková polymeracecs
dc.subjectradikálová polymeracecs
dc.subject2- a 3-funkční iniciátorcs
dc.subjectživá polymeracecs
dc.subjectnitroxidcs
dc.subjectmethyl methakrylátcs
dc.subjectstyreneen
dc.subjectprepolymeren
dc.subjectbulk polymerizationen
dc.subjectradical polymerizationen
dc.subjectbifunctional and trifunctional initiatoren
dc.subjectliving polymerizationen
dc.subjectnitroxideen
dc.subjectmethyl methacrylateen
dc.titleVinylové předpolymery - metody přípravy a využitícs
dc.title.alternativeVinyl prepolymers - methods of preparation and applicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-16:33:57cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48843en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:13en
sync.item.modts2019.05.18 15:47:08en
dc.contributor.refereePetrůj, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record