Show simple item record

The influence of disintegration of the input material for the production of methane by anaerobic fermentation

dc.contributor.advisorHoudková, Luciecs
dc.contributor.authorHerman, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:20Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:20Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHERMAN, P. Vliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other47279cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4716
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlivem dezintegrace pivovarského mláta na produkci bioplynu při anaerobní fermentaci. Úvodní část nás seznamuje s problematikou biologicky rozložitelných odpadů. Je zde uvedena jejich charakteristika, způsoby nakládání s nimi a legislativní omezení s nimi spojená. V dalších částech je podrobně popsána samotná anaerobní fermentace, včetně charakteristiky bioplynu, dále pak problematika dezintegrace při fermentaci včetně výčtu a popisu některých dezintegračních metod. Hlavní část práce tvoří popis provedených experimentů, na kterých je sledován přírůstek množství bioplynu v závislosti na dezintegraci mláta a následně také vyhodnocení daných experimentů včetně výpočtu ekonomiky samotné dezintegrace v laboratorních podmínkách.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with the influence of disintegration of brewer's grains for the production of biogas by anaerobic fermentation. The first part introduces us with the issue of biodegradable wastes. There are given their characteristics, ways of handling with them and legislative restrictions associated with them. In other sections there is a detailed description of anaerobic fermentation itself, including characteristics of biogas. Then there is issue of disintegration during fermentation including a list and characteristic of some disintegration methods. The main part of the thesis consists of description of the experiments on which it is observed increment of biogas based on the disintegration of brewer's grains and the evaluation of the individual experiments including the calculation of economic of the disintegration in laboratory conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDezintegracecs
dc.subjectfermentacecs
dc.subjectmlátocs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectprodukcecs
dc.subjectDisintegrationen
dc.subjectfermentationen
dc.subjectbrewer's grainsen
dc.subjectbiogasen
dc.subjectproductionen
dc.titleVliv dezintegrace vstupního materiálu na produkci methanu při anaerobní fermentacics
dc.title.alternativeThe influence of disintegration of the input material for the production of methane by anaerobic fermentationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-15:00:44cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid47279en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:53:49en
sync.item.modts2020.03.31 15:42:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFrýba, Lukášcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Hajný, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record