Show simple item record

Calculation of Ceiling Stucture by ANSYS FEM Program.

dc.contributor.advisorKřiváková, Jarmilacs
dc.contributor.authorJuráň, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:02:15Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJURÁŇ, M. Výpočet stropní konstrukce metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55010cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4726
dc.description.abstractVytvoriť konečne prvkový model stropnej konštrukcie pre výpočet normálového napätia za ohybu programom ANSYS. Vyhodnotiť vypočítané napätia a priehyby a porovnať s výsledkami jednoduchého ručného výpočtu. Extrémy týchto veličín porovnať s normami predpísanými hodnotami.cs
dc.description.abstractCreate finite elements model ( FEM ) for solution direct stress of bend by ANSYS. Analyze calculated stress and deflextion, compare with results by simple manually-operated calculation. Extremes of these quantities compare with results by encoded rule.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectkonečný prvokcs
dc.subjectoceľový I profilcs
dc.subjectnormálové napätie za ohybucs
dc.subjectzaťaženiecs
dc.subjectpodopreniecs
dc.subjectpriehybcs
dc.subjectANSYSen
dc.subjectfinite elementen
dc.subjectsteel I profileen
dc.subjectcarrier steel griden
dc.subjectdirect stress of benden
dc.subjectloaden
dc.subjectsupportingen
dc.subjectdeflectionen
dc.titleVýpočet stropní konstrukce metodou konečných prvků pomocí programu ANSYScs
dc.title.alternativeCalculation of Ceiling Stucture by ANSYS FEM Program.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-17-15:20:00cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55010en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:41:00en
sync.item.modts2019.05.18 06:43:31en
dc.contributor.refereeKeršner,, Zbyněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record