Show simple item record

Evaluation of the Impact of Town and Country Planning on the Land Prices in Brno

dc.contributor.advisorVidovičová, Ivanacs
dc.contributor.authorLorencová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:35Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:35Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationLORENCOVÁ, M. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other24747cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/473
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/183636
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením vlivu územního plánování na administrativní a tržní cenu pozemků v katastrálním území Medlánky ve statutárním městě Brně. Formou případové studie je simulováno, že vybraná parcela je zemědělským pozemkem, dále pozemkem určeným k zastavění dle územního plánu a v poslední fázi stavebním pozemkem. V jednotlivých krocích jsou stanoveny ceny pozemků dle platných oceňovacích předpisů a ceny tržní. V rámci této diplomové práce je řešen i vliv zainvestování pozemků na výslednou cenu pozemků. Na základě získaných výsledků je zhodnoceno, jak jednotlivé stupně územního plánování ovlivňují cenu pozemku a čím je rozdíl způsoben.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with evaluation of the impact of town and country planning on the administrative land price and the market land price in cadastral area Medlánky in the corporate town of Brno. By a case study it is simulated that the selected plot is an agricultural land, a land designated for building-up according to ground plan and finally a building land. The land prices are determined by the applicable valuation rules and by market price at each step. The influence of land networking on the final land price is solved as a part of this thesis. Based on the obtained results it is evaluated, how the various stages of planning affect the price of land and what is the difference due.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚzemní plánovánícs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectadministrativní cenacs
dc.subjecttržní cenacs
dc.subjectzemědělský pozemekcs
dc.subjectstavební pozemekcs
dc.subjectinženýrské sítě.cs
dc.subjectTown and country planningen
dc.subjectground planen
dc.subjectadministrative priceen
dc.subjectagricultural landen
dc.subjectbuilding landen
dc.subjectmarket priceen
dc.subjectutilities.en
dc.titlePosouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Brněcs
dc.title.alternativeEvaluation of the Impact of Town and Country Planning on the Land Prices in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-17-10:46:37cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24747en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.11.27 21:24:35en
sync.item.modts2019.11.12 20:15:03en
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record