Show simple item record

Cellulose Nanofibers and Aerogel Materials

dc.contributor.advisorJančář, Josefen
dc.contributor.authorSalajková, Michaelaen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:20:56Z
dc.date.available2018-10-21T20:20:56Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSALAJKOVÁ, M. Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19841cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4754
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých modifikací na kvalitu MWCNTs suspense. Dále byly připraveny kompozity obsahující MFC a MWCNTs a vliv MWCNTs na mechanické a elektrické vlastnosti a morfologii byl zkoumán. MWCNTs suspense byly charakterizovány za použití UV-VIS spektrofotometrie, Rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a Termogravimetrické analýzy (TGA). Elektrické vlastnosti byly měřeny pomocí Keithly Electrometer/High Resistivity Meter. Mechanické vlastnosti v tahu byly měřeny za použití Miniature Materials Tester a pro studium morfologie byl použit SEM. Žádný významný vliv MWCNTs na mechanické vlastnosti nebyl pozorován. Hodnoty získané z měření rezistivity vykazují typický perkolační trend a výrazného snížení rezistivity bylo dosaženo přidáním 1 – 2 wt.% MWCNTs. Nicméně hodnoty se velice liší pro horní a spodní stranu téhož vzorku. Ze získaných výsledků vyplývá, že klíčovým krokem ke zdokonalení vlastností materiálu jsou dobrá suspense MWCNTs a také dosažení vzájemné kompatibility obou složek.en
dc.description.abstractThis thesis deals with preparation and characterization of new microfibrillated cellulose/multi-walled carbon nanotubes (MFC/MWCNTs) composite materials. Three different pre-treatment methods were used in order to disperse MWCNTs in water. The effect of different pre-treatments on the quality of MWCNTs suspension was studied. Composite films containing MFC and MWCNTs were prepared, and their mechanical and electrical properties and morphology were characterized. MWCNTs suspensions were characterized by UV-VIS spectroscopy, Scanning Electron Microscopy (SEM), and Thermogravimetric analysis (TGA). Electrical properties of MFC/MWCNTs composite films were measured by Keithly Electrometer/High Resistivity Meter. For characterization of mechanical properties, tensile test was performed using Miniature Materials Tester. The morphology of the composite films was observed using SEM. Any significant effect of MWCNTs on mechanical properties wasn´t found. Concerning the surface resistivity data, typical percolation behaviour was revealed, indicating conductive composite material was successfully prepared. However, the surface resistivity values differ significantly between the top and bottom sides of the composite films. These results suggested that the preparation process for the composite materials and the compatibility between MFC and MWCNTs need to be improved.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrofibrilovaná celulozaen
dc.subjectCarbon nanotubesen
dc.subjectPovrchová rezistivitaen
dc.subjectMechanické vlastnostien
dc.subjectRastrovací elektronový mikroskopen
dc.subjectMicrofibrillated cellulosecs
dc.subjectCarbon nanotubescs
dc.subjectSurface resistivitycs
dc.subjectMechanical propertiescs
dc.subjectScanning electron microscopycs
dc.titleCelulózová nanovlákna a materiály v aerosoluen
dc.title.alternativeCellulose Nanofibers and Aerogel Materialscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-07-10-11:45:03cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19841en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:20:39en
sync.item.modts2020.03.30 19:40:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalfus, Janen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce anglicky. Po jazykové i obsahové stránce byla prezentace nadprůměrná. Dotazy oponenta zodpověděla správně a jasně. V diskuzi se členy komise prokázala hluboké znalosti tématiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record