Show simple item record

Technological influence over parameters structure tooled surface

dc.contributor.advisorProkop, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKunz, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:17:41Z
dc.date.available2018-10-21T21:17:41Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKUNZ, J. Technologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other11195cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4774
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou parametrů struktury povrchu u obráběných součástí, obsahuje jejich rozdělení a popis včetně názorných obrázků. Dále práce popisuje technologické vlivy, které je nejvíce ovlivňují, doplněné podrobným popisem každého z nich. V další kapitole jsou zpracována dvě praktická měření. Obě jsou zaměřena na velikosti vybraných parametrů struktury povrchu, první měření je navíc doplněné o rozměrovou přesnost. Závěr práce je věnován teoretickým a doporučeným hodnotám a srovnání těchto hodnot s výsledky předchozích experimentů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the analysis of parameters structure tooled surface, it contains their division and description including schematic pictures. Next thesis describes technological influence, which them mostly affect, completed detailed description each of them. In next chapter are processed two practical measurements. Both of them are specialized on sizes of selected parameters structure surface, first measurement is in addition completed about size accuracy. End of thesis is devoted theoretical and recommended values and comparison these values with results previous experiments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStruktura povrchucs
dc.subjectparametry struktury povrchucs
dc.subjecttechnologické podmínkycs
dc.subjectStructure surfaceen
dc.subjectparameters structure surfaceen
dc.subjecttechnological conditionsen
dc.titleTechnologické vlivy na parametry struktury povrchu obrobené plochycs
dc.title.alternativeTechnological influence over parameters structure tooled surfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-25-11:45:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11195en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:06:29en
sync.item.modts2020.03.31 13:59:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBumbálek, Bohumilcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record