Show simple item record

ECG Signal Transmission via Ethernet

dc.contributor.advisorSekora, Jiřícs
dc.contributor.authorBayerová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:24:02Z
dc.date.available2019-05-17T03:24:02Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBAYEROVÁ, Z. Přenos komprimovaného EKG signálu po síti Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4779
dc.description.abstractV teoretické části diplomové práce jsou popsány metody komprese EKG záznamu určené k úpravě záznamu za účelem přenosu komunikačními kanály. Práce obsahuje úvod do sítě Ethernet a seznámení s podstatou komunikace v této síti. Podrobněji jsou zde rozebrány transportní protokoly TCP a UDP. V praktické části práce byly vytvořeny dvě samostatné aplikace. První aplikace v počítači odesílatele otevírá textový soubor s EKG signálem a načtený EKG signál pak filtruje kaskádou filtrů za účelem odstranění rušení. Výsledný signál je zobrazen. Součástí aplikace je detekce R vlny, výpočet délky RR intervalu a tepové frekvence. Aplikace dále umožňuje EKG signál komprimovat. EKG signál je po síti Ethernet odesílán prostřednictvím protokolu UDP po jednotlivých vzorcích. Aplikace v počítači příjemce přijímá vzorky signálu ze sítě, je-li přijatý signál komprimovaný, tak jej rekonstruuje. Výsledný EKG signál je zobrazen a jsou v něm opět detekovány R vlny, vypočtená délka RR intervalů a vzorkovací frekvence.cs
dc.description.abstractThe semestral thesis describes ECG signal compression methods designed to modify the data for transmission via communication channels. The thesis contains an introduction to Ethernet and explanation of communication in the network. The transport protocols TCP and UDP are discussed in more detail. In the practical part of the thesis was created two separate applications. The first application in the sender's computer opens a text file with the ECG signal. Loaded ECG signal is filtered by cascade of filters to eliminate interference. The resulting signal is displayed. A part of the application is the R wave detection, calculating the length of RR interval and heart rate. The application also allows to compress an ECG signal. ECG signal is sent via Ethernet network via UDP protocol for individual samples. Applications in the recipient's computer receives signal samples from the network. Recieved compressed data is reconstructed. The resulting ECG signal is displayed and there are again detected R waves, the length of RR intervals and sampling frequency are calculated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectEthernetcs
dc.subjectkomprese datcs
dc.subjectTCPcs
dc.subjectUDPcs
dc.subjectECGen
dc.subjectEtherneten
dc.subjectdata compressionen
dc.subjectTCPen
dc.subjectUDPen
dc.titlePřenos komprimovaného EKG signálu po síti Ethernetcs
dc.title.alternativeECG Signal Transmission via Etherneten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-07cs
dcterms.modified2012-06-07-19:14:36cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:48:14en
sync.item.modts2020.03.31 23:39:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolářová položila otázku: jaké by bylo řešení s použitím jiného, spolehlivějšího protokolu? Prof. Provazník položil otázku: Bylo by možné s použitým protokolem dosáhnout toho, aby se neztratili žádné vzorky signálu? Ing. Harabiš položil otázku: jaké je číslo komunikačního portu, které používáte? Je možné posílat tímto portem jméno pacienta? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record