Show simple item record

Model of tissue heating by KV diathermy

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorBažantová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:32Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:32Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBAŽANTOVÁ, L. Modelování ohřevu tkání v KV diatermii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other51828cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4780
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává ve své první části o základní teorii elektromagnetického pole a o interakcích tohoto pole s biologickými tkáněmi. Dále popisuje techniku krátkovlnné diatermie využívané pro účely lékařské terapie. Cílem práce je provést modelovou studii ohřevu typické tkáně krátkovlnnou diatermií v prostředí COMSOL Multiphysics, proto je zde zahrnut popis programového prostředí včetně uvedené matematické metody, kterou COMSOL využívá pro výpočty. Výstupem celé práce je model dolní končetiny v části kolenního kloubu a zobrazení výsledků jeho ohřevu po aplikaci diatermie.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the basic theory of the electromagnetic field in the first part and the field interactions with biological tissues. Than describes shortwave diathermy as a technique used for purposes of medical treatment. The aim is to built a model of tissue heating in shortwave diathermy in COMSOL Multiphysics environment, so there is included a description of the programming environment, including the mathematical method that COMSOL uses for calculations. The output of the whole work is a model of the lower limb in the knee part and display the results after his diathermy heating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetické polecs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectkrátkovlnná diatermiecs
dc.subjectCOMSOL Multiphysicscs
dc.subjectElectromagnetic fielden
dc.subjectMaxwell's equationsen
dc.subjectshortwave diathermyen
dc.subjectCOMSOL Multiphysicsen
dc.titleModelování ohřevu tkání v KV diatermiics
dc.title.alternativeModel of tissue heating by KV diathermyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-19:14:36cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51828en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:12:18en
sync.item.modts2021.11.12 15:06:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Baštinec položil otázku: jaké jsou iterační metody pro řešení lineárních rovníc? Doc. Babula položil otázku: je možné model zobecniť na všechny pacienty? Jak lze měřit parametre modelu (napr. obsah vody v tkáni)? Co jsou to tkáně? Ing. Harabiš položil otázku: k čemu slouží diatermie, co léčí? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record