Show simple item record

Influence of the preparing of a biopolymer-surfactant complex on its stability and solubilization properties.

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorPilgrová, Terezacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:47Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:47Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPILGROVÁ, T. Vliv podmínek přípravy na solubilizační vlastnosti a stabilitu komplexů biopolymer-tenzid [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41494cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4827
dc.description.abstractPomocí metody fluorescenční spektroskopie a dynamického rozptylu světla byl studován vliv podmínek přípravy systému biopolymer-tenzid na solubilizační vlastnosti a stabilitu vznikajících komplexů. Bylo provedeno zkoumání komplexů nativního hyaluronanu s kationtovým tenzidem cetyltrimetylamonium bromidem (CTAB), ve fyziologickém roztoku (NaCl o koncentraci 0,15 mol.l-1) a ve vodě. Byl zkoumán vliv teploty zásobních roztoků při přípravě a vliv zmražení systému na jeho následné vlastnosti. Dále bylo zkoumáno, jaký vliv má způsob zavedení fluorescenční sondy do systému na jeho následné solubilizační vlastnosti. Bylo zjištěno, že podmínky přípravy systému biopolymer-tenzid mají významný vliv na solubilizační vlastnosti a stabilitu vznikajících komplexů.cs
dc.description.abstractInfluence of the preparing of a biopolymer-surfactant system on its solubilization properties and stability was investigated by using fluorescence spectroscopy and dynamic light scattering methods. Investigation was made on complex of native hyaluronan with cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). System has been studied in aqueous and in saline solutions. The effect of temperature of stock solutions and freezing effect on subsequent properties were investigated. Further was examinated, what effect has a way of introducing fluorescent probe into the system on subsequent solubilization properties. It was found that the conditions of preparing of biopolymer-surfactant system have a significant effect on the solubilization properies and stability of complex.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHyaluronancs
dc.subjecttenzidcs
dc.subjectfluorescenční spektroskopiecs
dc.subjectpyrencs
dc.subjectdynamický rozptyl světlacs
dc.subjectHyaluronanen
dc.subjectsurfactanten
dc.subjectfluorescence spectroscopyen
dc.subjectpyrenen
dc.subjectdynamic light scatteringen
dc.titleVliv podmínek přípravy na solubilizační vlastnosti a stabilitu komplexů biopolymer-tenzidcs
dc.title.alternativeInfluence of the preparing of a biopolymer-surfactant complex on its stability and solubilization properties.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-04cs
dcterms.modified2012-06-04-18:24:59cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41494en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:05:38en
sync.item.modts2020.03.31 06:37:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBurgert,, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZmeškal: dynamický rozptyl světla (jednotka Dalton), korelační funkce, rychlost čítání Veselý: špatná kvalita některých obrázkůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record