Show simple item record

Comparative study of interaction between surfactant and hyaluronan and different polyelectrolytes.

dc.contributor.advisorPekař, Miloslavcs
dc.contributor.authorStiborský, Filipcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:33Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:33Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSTIBORSKÝ, F. Srovnávací studie interakcí tenzidů s hyauronanem a jinými polyelektrolyty. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4837
dc.description.abstractV této diplomové práci byly studovány interakce v systému obsahující polyelektrolyt-tenzid při nízkých i vysokých koncentracích tenzidu. Při fluorescenčním měření byl použit pyren jako fluorescenční sonda, jako tenzid byl použit kationtový cetyltrimethylamonium bromid a jako hlavní polyelektrolyt byl zvolen polystyrensulfonát sodný o molekulové hmotnosti 1 MDa. V prostředí obsahující 0,15 M NaCl docházelo ke tvorbě komplexních struktur – sraženin v okolí CMC koncentrace a za touto koncentrací. Ve směsích obsahující dohromady polyelektrolyty polystyrensulfonát sodný i hyaluronan převládaly především agregační schopnosti polystyrensulfonátu sodného při různých koncentračních poměrech. Za hodnotou CMC však začaly působit také agregační schopnosti hyaluronanu.cs
dc.description.abstractIn this diploma thesis, the interactions between polyelectrolyte and surfactant at low and also at high concentration were studied. There was used pyrene as fluorescent probe during the fluorescence spectroscopy measurement, a cationic surfactant cetyltrimethylammonium bromide and as a main polyelectolyte has been chosen sodium polystyrene sulfonate at 1 MDa molecular size. In the medium containing 0.15 M NaCl we could observed a creation of the complexes – precipitates in the surrounding of CMC concentration and behind of this concentration. In the mixtures containing sodium polystyrene sulfonate and hyaluronan together, there was stronger tend to keep aggregation properties of sodium polystyrene sulfonate during difference concentration ratios. Beyond CMC concentration, hyaluronan starts to influence the aggregation properties of the system as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFluorescenční spektrofotometriecs
dc.subjectpovrchově aktivní látkycs
dc.subjectpyrencs
dc.subjectdextrancs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectpolystyrensulfonát sodnýcs
dc.subjectUVVIS spektroskopiecs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectFluorescence spectroscopyen
dc.subjectsurfactantsen
dc.subjectpyreneen
dc.subjectdextranen
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectsodium polystyrene sulfonateen
dc.subjectUV-VIS spectroscopyen
dc.subjectinteractionen
dc.titleSrovnávací studie interakcí tenzidů s hyauronanem a jinými polyelektrolyty.cs
dc.title.alternativeComparative study of interaction between surfactant and hyaluronan and different polyelectrolytes.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-05-11:09:35cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:27:14en
sync.item.modts2019.05.18 13:20:39en
dc.contributor.refereePravda,, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record