Show simple item record

Financing of a Flat´s Purchase in the Contemporary Conditions in the Czech Republic

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorValchářová, Ladacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:52:21Z
dc.date.available2019-04-03T21:52:21Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVALCHÁŘOVÁ, L. Financování koupě bytu v soudobých podmínkách České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other48805cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4848
dc.description.abstractTématem diplomové práce je financování koupě bytu v soudobých podmínkách České republiky. Zaměřuje se na analýzu zejména hypotečních úvěrů a produktů stavebního spoření. Dále se věnuje komparaci navrhovaných možných variant financování vlastního bydlení u konkrétního případu s cílem nalézt jeho optimální řešení a navrhnout závěrečná doporučení.cs
dc.description.abstractThe theme of this thesis is financing of purchase of a flat in the contemporary conditions in the Czech Republic. The thesis is focuses mainly on an analysis of mortgage loans and building savings products. The thesis is also dedicated to comparison of the possible options of financing the own housing in the particular case in order to find the optimal solution and propose the final recommendations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHypoteční úvěrcs
dc.subjectstavební spořenícs
dc.subjectpřeklenovací úvěrcs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectfinancování bydlenícs
dc.subjectkoupě bytu.cs
dc.subjectMortgage loanen
dc.subjectbuilding savingsen
dc.subjectbridge loanen
dc.subjecthousingen
dc.subjecthousing financeen
dc.subjectflat's purchase.en
dc.titleFinancování koupě bytu v soudobých podmínkách České republikycs
dc.title.alternativeFinancing of a Flat´s Purchase in the Contemporary Conditions in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-07cs
dcterms.modified2012-06-11-14:46:36cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48805en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:13:34en
sync.item.modts2021.11.12 09:17:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Daria Kratochvílová,cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record