Show simple item record

Targeted Preparation of Composite Based on PP with Inorganic Micro-, or Nanofiller with Different Adhesive Interlayer

dc.contributor.advisorNezbedová, Evacs
dc.contributor.authorDombková, Juliecs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:47Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:47Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDOMBKOVÁ, J. Cílená příprava kompozitu na bázi PP + anorganické mikro resp. nano anorganické plnivo s různou adhezní mezivrstvou. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other41480cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4875
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studiem kompozitu PP a částicového plnivo, konkrétně jako částicové plnivo byl použit komerčně dostupný CaCO3 (SOCAL 31). Cílem práce bylo nalezení nových postupů a technologií povrchové úpravy plniva z důvodů zajištění lepších užitných vlastností kompozitních materiálů. K povrchovému ošetření plniva byl využit plazmový výboj za atmosférického tlaku. Plnivo bylo dále analyzováno pomocí sedimentační analýzy, turbidimetrie, infračervené mikroskopie (FT-IR), rentgenové difrakční analýzy (XRD), skenovací elektronové mikroskopie (SEM), transmisní elektronové mikroskopie (TEM) a distribuce velikosti částic pomocí laserové difrakce. Kompozity s různým objemovým podílem plniva byly připraveny v PIB a poté studovány krátkodobými testy. Dále byl studován vliv adhezní vrstvy na lomově mechanické vlastnosti připraveného kompozitu. Vzhledem k experimentální náročnosti nebylo možné realizovat dlouhodobé mechanické vlastnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis studies composite of PP and filler particle. As a particle filler was used commercially available CaCO3 (SOCAL 31). The submitted thesis had a goal to find new approaches and technologies of filler surface treatment in order to improve properties of composite materials. The plasma discharge behind static pressure was used for the surface treatment of the fillers. These fillers were afterwards analyzed by using of sedimentation analysis, turbidimetry, infra-red spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction analysis (XRD), scan electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy and particle size distribution by laser diffraction. The composites with various volume parts of the fillers were prepared in PIB and studied by short-time tests. Furthermore, the influence of an adhesive layer on fracture mechanical properties of prepared composite was study. Regarding to experimental demand, there was not possible to realize long-term mechanical properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompozitcs
dc.subjectPPcs
dc.subjectčásticové plnivocs
dc.subjectvlastnostics
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectpovrchová úpravacs
dc.subjectadhezní vrstvacs
dc.subjectbariérový výboj.cs
dc.subjectCompositeen
dc.subjectPPen
dc.subjectparticlesen
dc.subjectpropertiesen
dc.subjectstructureen
dc.subjectsurface treatmenten
dc.subjectadhesive layeren
dc.subjectbarier discharge.en
dc.titleCílená příprava kompozitu na bázi PP + anorganické mikro resp. nano anorganické plnivo s různou adhezní mezivrstvou.cs
dc.title.alternativeTargeted Preparation of Composite Based on PP with Inorganic Micro-, or Nanofiller with Different Adhesive Interlayeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-06-14:41:50cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41480en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:23:42en
sync.item.modts2020.03.30 15:40:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKrčma, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen)cs
but.defenceBc. Julie Dombková ve své prezentaci ukázala výsledky diplomové práce orientované na přípravu kompozitu polymer - kalcit. V odpovědích oponentovi i členům komise odpověděla na všechny otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record