Show simple item record

Business plan – Establishment of a Kindergarten

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorŠlechtická, Pavlacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:37Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠLECHTICKÁ, P. Podnikatelský záměr- Založení mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other48792cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4881
dc.description.abstractHlavním cílem mé diplomové práce je podnikatelský záměr – založení mateřské školy v kraji Vysočina. Dílčím cílem je návrh variant financování předškolního vzdělávání a následné vyhodnocení nejvýhodnějšího způsobu financování. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů související s podnikáním v daném oboru, společně s možnosti založení a financování mateřských školek. V praktické části se zabývám konkrétním podnikatelským záměrem – založení soukromé mateřské školky Lupínek a vyhodnocení nejlepší možnosti financování a zjištění, zda– li je podnikatelský záměr vůbec realizovatelný.cs
dc.description.abstractThe main aim of my diploma thesis is the business plan - the establishment of kindergartens in the. A partial draft variations to funding pre-school education and then evaluate the most beneficial method of financing. The theoretical part focuses on the definition of basic concepts related to business in the field, together with the possibility of setting up ,null, the financing of kindergartens. In the practical part deals with specific business plan - the establishment of private kindergartens Lupínek and evaluating the best financing options , as well as to determine whether it is a viable business plan .en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŠkolstvícs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectúvěrcs
dc.subjectnormativcs
dc.subjectEducationen
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectfinancingen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectloanen
dc.subjectnormativeen
dc.titlePodnikatelský záměr- Založení mateřské školycs
dc.title.alternativeBusiness plan – Establishment of a Kindergartenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-07cs
dcterms.modified2012-06-11-14:49:10cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48792en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:40:25en
sync.item.modts2020.03.31 03:16:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBergerová, Markétacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record