Show simple item record

Analysis of B2B Electronic Contracting possibilities

dc.contributor.advisorDvořák, Jiřícs
dc.contributor.authorFogl, Vladimírcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:11:50Z
dc.date.available2019-04-04T05:11:50Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationFOGL, V. Rozbor možností elektronického obchodu B2B [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other11228cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4891
dc.description.abstractSpolupráce je základ veškeré ekonomické produkce a obchodních procesů. Rychlé proniknutí informačních technologií do obchodní sféry umožňuje a vyžaduje změny v jádru obchodních procesů a vztahů mezi obchodními organizacemi. Použití IT u B2B smluvních procesů usiluje o optimalizaci a globalizaci těchto procesů zlepšujících jejich rychlost, efektivitu a růst. Elektronická spolupráce může být takto použita na jednu stranu pro zlepšení vzoru existujícího obchodního vztahu a na druhou stranu pro umožnění nových forem pro obchodní vztahy. Tato práce objasňuje pojem elektronické B2B obchodování, hodnotí současnou koncepci B2B elektronické spolupráce, její základní rysy, které se týkají komunikace mezi subjekty, elektronického bankovnictví (platby mezi účastníky el. obchodu), zabezpečení smluvních B2B spojení a přináší také ekonomický pohled na problém. V praktické části je analyzován zkoumaný B2B model firmy Adriadatabanka s.r.o. spolupracující elektronicky s obchodním partnerem a poté je navrhnuto nové, efektivnější řešení.cs
dc.description.abstractContracts are fundamental to all economic production and exchange processes. The fast introduction of IT into the business domain both facilitates and requires ganges in core business processes and relations between business organizations. In the kontext of the latter, the use of IT in business-to-business contracting processes aims at optimisation and globalisation of these processes by improving their speed, efficiency and reach. Electronic contracting can thus be used on the one hand to improve existing business relationship paradigms and on the other hand to enable new forms of contractual relationships. This thesis illuminat conception of electronic B2B business, values present conception B2B electronic cooperation, basic features, about comunication between subjects of electronic banking (payments between cornered in electronic business), connection security B2B contracts and bears economic point of view. In practical part is analized model of Adriadatabanka s.r.o. electronic cooparating with business partner and then is designed new, more eficient solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectB2Bcs
dc.subjectB2Ccs
dc.subjectelektronické obchodovánícs
dc.subjectSEPAcs
dc.subjectEDIcs
dc.subjectB2Ben
dc.subjectB2Cen
dc.subjectSEPAen
dc.subjectEDIen
dc.subjectElectronic Contractingen
dc.titleRozbor možností elektronického obchodu B2Bcs
dc.title.alternativeAnalysis of B2B Electronic Contracting possibilitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-06-24-11:45:02cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid11228en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:35:51en
sync.item.modts2019.05.18 16:08:38en
dc.contributor.refereeHolomková, Pavlacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record