Show simple item record

Simulation of synchronous generator at insular operation

dc.contributor.advisorHuzlík, Rostislavcs
dc.contributor.authorKořistka, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:24:02Z
dc.date.available2019-05-17T03:24:02Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOŘISTKA, P. Simulace provozních stavů synchronního generátoru v ostrovním provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other48782cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4911
dc.description.abstractTato práce se zabývá vytvořením modelu synchronního generátoru v programech Simplorer a Maxwell a jeho činností v ostrovní síti. V práci jsou popsány Maxwellovy rovnice pro řešení elektromagnetického pole, teorie synchronního stroje dále jsou pak v krátkosti popsány použité simulační programy. V další části práce je popsaná tvorba geometrického modelu generátoru a jeho následná elektromagnetická analýza v prostředí programu Maxwell. Pro simulaci chodu generátoru v ostrovní síti byly vybrány 2 případy. První případ simuluje chod generátoru při skokové změně odporu R-L zátěže, druhy simuluje automatickou regulaci napětí při skokové změně odporu R-L zátěže. Simulace probíhaly v programu Simplorer a v propojení simulačních programů Maxwell - Simplorercs
dc.description.abstractThis work deals with a creation of model of synchronous generator in programmes such as Simplorer and Maxwell, and also its operation in an insular operation. In the paper are described Maxwells equations for solving electromagnetic field, theory of synchronous machine, further are briefly described a simulation programmes which were used. In the next part of work is described production of geometric model of generator and its later electromagnetic analysis in the Maxwell programmes environment. For a simulation of generators operation in insular operation were chosen 2 cases. The first case simulates an operation of generator at the step change of residence of R-L load, the second simulation an automatic regulation of voltage at the step change of residence of R-L load. The simulations were running in the Simplorer programme and at link simulation Maxwell Simplorer programmes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynchronní; Maxwell; Simplorer; generátorcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectostrovní síťcs
dc.subjectRMxprtcs
dc.subjectSynchronousen
dc.subjectMaxwellen
dc.subjectSimploreren
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectsimulationen
dc.subjectinsular operationen
dc.subjectRMxprten
dc.titleSimulace provozních stavů synchronního generátoru v ostrovním provozucs
dc.title.alternativeSimulation of synchronous generator at insular operationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:12:19cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48782en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:19en
sync.item.modts2021.11.12 12:42:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOndrůšek, Čestmírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Havelka (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Skalka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Nepustil (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Simulace provozních stavů synchronního generátoru v ostrovním provozu. Student popsal tvorbu modelu stroje v programu RMxprt a uvedl porovnání vypočtených dat. Popsal simulaci rozložení magnetické indukce v programu Maxwell 2D. Zobrazil rozložení magnetické indukce ve vzduchové mezeře a rozložení proudové hustoty ve vinutí stroje. Dále uvedl různá simulační zapojení v programu Simplorer. A propojení programu Maxwell - Simplorer. Ze všech simulací uvedl a zhodnotil získané výsledky. Student odpověděl na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record