Show simple item record

Computational analysis of working roll surface layers in hot rolling

dc.contributor.advisorPohanka, Michalcs
dc.contributor.authorLuks, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:31Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:31Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationLUKS, T. Výpočtová analýza namáhání povrchových vrstev pracovního válce při válcování za tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other19895cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4941
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou teplotního a mechanického zatížení pracovních válců při válcování za tepla. Na začátku práce je obecně popsána problematika válcování se zaměřením na pracovní válce. Je zde je uveden teoretický rozbor zatížení válce a mechanizmy ovlivňující jeho životnost. Vlastní práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu MKP v programu ANSYS. Vytvořený model je zatěžován různými schématy válcování a je sledována napjatost v povrchové vrstvě. Jako zatěžující okrajové podmínky jsou na model aplikovány hodnoty získané z měření na válcovací trati.cs
dc.description.abstractThis thesis is dealing with an analysis of thermal and mechanical loads on a work-roll. First, hot rolling focused on work-roll is described in general. A theoretical analysis of roll loads and the mechanisms affecting roll durability are presented here. The thesis is concentrated on creation of a model in FEM program ANSYS. The final model is loaded with different rolling schemes and monitored stresses in a surface layer. The parameters obtained from the measurements performed in a rolling mill are applied as boundary conditions within the model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectválcování za teplacs
dc.subjectpracovní váleccs
dc.subjectnamáhání povrchových vrstev válcecs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectHot Rollingen
dc.subjectWork Rollen
dc.subjectStress of Rollsen
dc.subjectSurface Layeren
dc.subjectFEMen
dc.titleVýpočtová analýza namáhání povrchových vrstev pracovního válce při válcování za teplacs
dc.title.alternativeComputational analysis of working roll surface layers in hot rollingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-17cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:28cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19895en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:53:54en
sync.item.modts2020.03.31 16:53:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHajduk,, Danielcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Přikryl, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. RNDr. Vladimír Opluštil (člen)cs
but.defenceStudent ve své krátké prezentaci představil komisi diplomovou práci. Odborná komise po přečtení posudků vedoucího a oponenta DP položila doplňující otázky. Student reagoval na dotazy a komise jej ohodnotila výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record