Show simple item record

Technology of production case of delay

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorJanošek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:06:57Z
dc.date.available2019-05-17T05:06:57Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJANOŠEK, M. Technologie výroby pouzdra zpožďovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50997cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5055
dc.description.abstractV práci je po úvodní teoretické části, která rozebírá problematiku výbušin a rozbušek, řešena technologie výroby součástky pouzdra zpožďovače. Nejprve je rozebrána technologičnost konstrukce, na jejímž základu se určí polotovar a materiál, ze kterého má být součástka vyrobena. Následuje shrnutí možností výroby součástky. Výstupem práce pak jsou kompletní výrobní postupy pouzder zpožďovačů všech stupňů rozbušek a výběr stroje dle technicko-ekonomických hledisek.cs
dc.description.abstractIn this master´s thesis is after first part, which is study explosions and detonators work, solutions to technology of production case of delay. First is anatomize technology of construction where is solve the form of stock and material from which the case of delay should be produce. Next capitol is about the ways of production of this part. The output of the thesis is complete production processes at all levels of detonators and selection of machine according to technical and economical aspects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZpožďovačcs
dc.subjectrozbuškacs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectvýrobní postupcs
dc.subjectstroj.cs
dc.subjectCase of delayen
dc.subjectdetonatoren
dc.subjectturningen
dc.subjectproduction processen
dc.subjectmachine.en
dc.titleTechnologie výroby pouzdra zpožďovačecs
dc.title.alternativeTechnology of production case of delayen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-25-11:54:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50997en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:52:27en
sync.item.modts2020.04.01 02:27:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Kvasnička, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Posuďte návrhy a úpravu řezných podmínek v návaznosti na trvanlivosti použitých nástrojů. Jaké se používají řezné rychlosti pro nástroje z HSS? Jak se určují otáčky při operaci vrtání. Na základě čeho jste zvolil materiál středícího vrtáku. Vysvětlete kritérium nenižší ceny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record