Show simple item record

Implementation of laser technology

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorUrban, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:06:58Z
dc.date.available2019-05-17T05:06:58Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationURBAN, J. Realizace laserové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50991cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5058
dc.description.abstractCílem diplomové práce je popsat nahrazení drátového řezání laserovým řezáním při vyřezávání břitových destiček z tvrdých materiálů. Popis stávajícího stavu ve firmě Vydona, výběrové řízení a volbu laseru a dále pak nutnost úprav pracoviště laseru. V další části se řeší vyřezání konkrétního vzorku. V poslední části technicko-ekonomického hodnocení jsou spočítány hodinové sazby strojů a časové a cenové zatížení při vyřezání různého počtu břitových destiček.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to describe the replacement of wire cutting laser cutting for cutting inserts made of hard material. Description of current situation in the company Vydona, tender and choice of laser and the need for post-laser workshop. The next section deals with the cutting of a particular sample. The last part of the technical economic assessment are calculated hourly rates of machines and the time and cost loads of different cutting inserts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLasercs
dc.subjectřezání břitových destičekcs
dc.subjectřezání tvrdých materiálůcs
dc.subjectPKDcs
dc.subjectnávrh dílnycs
dc.subjectřezání vzorkucs
dc.subjecttechnicko-ekonomické hodnocení.cs
dc.subjectLaseren
dc.subjectcutting insertsen
dc.subjectcutting hard materialsen
dc.subjectPCDen
dc.subjectdesign workshopsen
dc.subjectsample cuttingen
dc.subjecttechnical and economic evaluation.en
dc.titleRealizace laserové technologiecs
dc.title.alternativeImplementation of laser technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-21cs
dcterms.modified2012-06-25-13:30:36cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50991en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:19:20en
sync.item.modts2020.03.30 22:38:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMouralová, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Karel Praks (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Nevýhoda řezání laserem. Otázka 2: Co je monochromatický a koherentní? Otázka 3: Jak se ovlivní kvalita řezaného materiálu. Otázka 4: Je obrábění dřeva jednoduchá záležitost? Otázka 5: Tepelná bilance řezného procesu a rovnice.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record