Show simple item record

Narrow-band PLC modem

dc.contributor.advisorMišurec, Jiřícs
dc.contributor.authorSkala, Milancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:18:00Z
dc.date.available2019-05-17T14:18:00Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSKALA, M. Úzkopásmový modem PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40285cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5062
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním členu. Další kapitola se zabývá návrhem a simulací kapacitního vazebního členu, vysílacího obvodu, přijímacího obvodu, napájecí části a obvodu pro synchronizaci modemu s frekvencí sítě. V této kapitole práce se dále nachází informace o sestavení převodníku z UART na USB. Třetí kapitola této práce je věnována návrhu desky plošných spojů a sestavení modemu. Poslední kapitola se věnuje nastavení přepínačů modemu, popisu jeho vstupů a výstupů a základnímu návodu k softwaru modemu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with narrow band PLC modem for 230/400 V power line. In the first chapter we can find basic theory about using modulation, interference, impedance of line, communication, capacitive and inductive coupler. Next chapter deals with design and simulation of capacitive coupler, transceiver circuit, receiver circuit, power supply and circuit for modem synchronization with power line frequency. In this chapter we can find information about building a converter from UART to USB. Third chapter of this thesis is dedicated to designing the printed circuit board and building the modem. Last chapter deals with setting the modem switches, description of its inputs and outputs and basic manual for the modem's software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPower Line Communicationcs
dc.subjectPower Line Carriercs
dc.subjectAMIS-30585cs
dc.subjectinduktivní vazbacs
dc.subjectfrekvenční filtrycs
dc.subjectelektrické schémacs
dc.subjectDeska Plošných Spojůcs
dc.subjectUARTcs
dc.subjectUSBcs
dc.subjectPower Line Communicationen
dc.subjectPower Line Carrieren
dc.subjectAMIS-30585en
dc.subjectinductive coupleren
dc.subjectfrequency filtersen
dc.subjectelectric schemeen
dc.subjectPrinted Circuit Boarden
dc.subjectUARTen
dc.subjectUSBen
dc.titleÚzkopásmový modem PLCcs
dc.title.alternativeNarrow-band PLC modemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:59cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40285en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:26:08en
sync.item.modts2020.04.01 03:20:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrajsa, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak jste testoval funkčnost komunikace modemu s PC? Realizoval jste jeden modem, jak by byl v případě jeho funkčnosti testován přenos dat, přenosové rychlosti, chybovost přenosu apod.? Jak jste volil napěťové úrovně u UART? Co způsobuje překmit u vazebního členu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record