Show simple item record

Stress analysis of the total hip joint endoprosthesis head under oblique loading

dc.contributor.advisorFuis, Vladimírcs
dc.contributor.authorJanovský, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:32:28Z
dc.date.available2018-10-21T20:32:28Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationJANOVSKÝ, M. Napjatostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy zatížené šikmo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other11087cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5093
dc.description.abstractTato práce se zabývá napěťovou analýzou keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy, která je zatížena šikmo. Zatížení bylo získáno z experimentálního měření in vivo (uvnitř lidského těla) na třech pacientech, přičemž dva měli stejnou hmotnost. Jako vstupní parametry z těchto experimentů byly použity kontaktní síly, a to pro dřep a stoj na jedné noze. Dále jsou při modelování uvažovány výrobní odchylky geometrie dříku a to: odchylka od kuželovitosti mezi hlavicí a dříkem, ovalita 0°, ovalita 45°, ovalita 90° a odchylka od kuželovitosti společně s ovalitou.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with the stress analysis of the total hip joint endoprosthesis ceramic head under oblique loading. Load was obtain from experimental in vivo measurement on three patients, whereas two of them was the same weight. As input variables were use contact forces, especially knee bend and standing on one leg. Furthermore they will be considered shape deflections from ideal cone, especially circle deviation, cone deviation and cone plus circle deviation together.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkeramická hlavicecs
dc.subjectendoprotézacs
dc.subjectvýpočtové modelovánícs
dc.subjectnapjatostní analýzacs
dc.subjectšikmé zatíženícs
dc.subjectceramic headen
dc.subjectendoprosthesisen
dc.subjectcomputational modelingen
dc.subjectstress analysisen
dc.subjectoblique loadingen
dc.titleNapjatostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy zatížené šikmocs
dc.title.alternativeStress analysis of the total hip joint endoprosthesis head under oblique loadingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-17-11:42:44cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid11087en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:52:36en
sync.item.modts2020.03.31 17:23:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaníček, Přemyslcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record