Show simple item record

Possibilities of Using GPS when Analysing Road Accidents

dc.contributor.advisorPanáček, Vladimírcs
dc.contributor.authorJokešová, Markétacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:28Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:28Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJOKEŠOVÁ, M. Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other48903cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5115
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možnostmi využití GPS při analýze silničních nehod. Popisuje historii a strukturu amerického globálního polohového systému (GPS), ruského systému GLONASS a evropského systému Galileo. Dále jsou zde rozděleny GPS přijímače dle možnosti využití. Dále jsou této práci zmíněny metody zpřesňování polohy GPS, a způsoby jakými lze sledovat vozidla s využitím GPS. V praktickém zaměření diplomové práce je provedeno měření s několika druhy navigací a následné porovnání přesnosti naměřených dat se skutečným stavem, kde se automobil v daný okamžik zrovna nacházel a jakou rychlostí jel.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the possibilities of using GPS when analysing road accidents. The history and structure of U.S. global positioning system, Russian GLONASS system and European Galileo system are described. GPS receivers are sorted out by the possibility of use. The thesis deals with the methods of refinement GPS and how the vehicles can be monitored using GPS. In the practical part of this diploma thesis measurements with several types of navigations were made. And a comparison of accuracy of measured data with the real situation where the car was found at the moment of measuring followed and how fast was gone.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGPScs
dc.subjectautomobilová navigacecs
dc.subjectdružicecs
dc.subjectWAAScs
dc.subjectGLONASScs
dc.subjectGalileocs
dc.subjectpřesnost GPScs
dc.subjectanalýza silničních nehodcs
dc.subjectGPSen
dc.subjectcar navigationen
dc.subjectsatelliteen
dc.subjectWAASen
dc.subjectGLONASSen
dc.subjectGalileoen
dc.subjectGPS accuracyen
dc.subjectroad accident analysisen
dc.titleMožnosti využití GPS při analýze silničních nehodcs
dc.title.alternativePossibilities of Using GPS when Analysing Road Accidentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-18-13:09:15cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48903en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:24:01en
sync.item.modts2021.11.10 12:57:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSemela, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record