Show simple item record

Valuation of land loaded by easement

dc.contributor.advisorSedláček, Jancs
dc.contributor.authorNedůchalová, Ludmilacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:11Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:11Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationNEDŮCHALOVÁ, L. Ocenění pozemku zatíženého služebností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82623cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/51580
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává problematiku věcných břemen a jejich vliv na ocenění pozemku. Nejdříve jsou v práci popsány základní pojmy týkající se tématu, dále pak právní úprava věcných břemen, členění a možnosti vzniku, změny a zániku. Dále jsou rozebrány druhy cen a ocenění pozemku, věcných břemen a pozemků zatížených těmito věcnými břemeny. V návrhové části je provedeno ocenění konkrétního pozemku (cenou obvyklou a zjištěnou), který je zatížen věcným břemenem cesty a stezky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis solves issue of the easements and their impact on evaluation of the land. Primary there are decribe basic topics of the isuue, further on legal procedure of the easements and the constituon, modification and termination. Next there is describe types of prises and evaluation of the land, easements and the lands with these easements. In the practical part there is evaluation of the specific land (with the market value and administrative price), which is loaded by easement of way over the land.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňování nemovitých věcícs
dc.subjectvěcná břemenacs
dc.subjectvznikcs
dc.subjectzánikcs
dc.subjectobvyklá cenacs
dc.subjectzjištěná cenacs
dc.subjectroční užitekcs
dc.subjectpozemekcs
dc.subjectValuation of propertyen
dc.subjecteasementsen
dc.subjectconstitutionen
dc.subjectterminationen
dc.subjectmarket valueen
dc.subjectadministrative priceen
dc.subjectannual utilityen
dc.subjectlanden
dc.titleOcenění pozemku zatíženého služebnostícs
dc.title.alternativeValuation of land loaded by easementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-11-06cs
dcterms.modified2015-11-06-14:57:21cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82623en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:48:34en
sync.item.modts2019.05.19 05:01:03en
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record