Show simple item record

Plasmonic Antennas

dc.contributor.advisorŠikola, Tomášen
dc.contributor.authorKvapil, Michalen
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:16Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:16Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKVAPIL, M. Plasmonic Antennas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other89487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/51857
dc.description.abstractTato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím numerické metody konečných diferencí v časové doméně. Pro experimentální studium byly antény vyrobeny pomocí elektronové litografie. Rezonanční vlastnosti vyrobených antén jsou studovány fourierovskou infračervenou spektroskopií. Práce se zaměřuje na studium rezonančních vlastností antén vyrobených na vrstvě nanokrystalického diamantu. Dále zkoumá možnost využití antén jako plazmonického senzoru funkcionalizovaného k detekci streptavidinu. Nakonec je představena anténa tvaru písmene V, u které dochází v důsledku porušení symetrie antény ke směrovému rozptylu dopadajícího světla. Tato směrovost se ovšem projevuje jen na vlnových délkách blízkých kvadrupólovému módu antény.en
dc.description.abstractThis doctoral thesis deals with plasmonic antennas. The resonant properties of plasmonic antennas have been studied both theoretically and experimentally. Theoretical calculations have been made using the finite-difference time-domain numerical method in Lumerical FDTD Solutions software. For the experiments, antennas were fabricated by electron beam lithography. Resonant properties of the fabricated antennas have been studied by Fourier transform infrared spectroscopy. The thesis is aimed at the investigation of the resonant properties of plasmonic antennas, when situated on a film of nanocrystalline diamond. Also, the application of antennas as a plasmon-based sensor functionalized to streptavidin sensing has been investigated. Finally, an antenna with the shape of the letter V has been introduced. Due to the reduced symmetry of the V-antenna, the incident light of wavelength close to an antenna quadrupole mode is unidirectionally scattered.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmonické antényen
dc.subjectnanokrystalický diamanten
dc.subjectfunkcionalizaceen
dc.subjectsměrové antényen
dc.subjectplasmonic antennascs
dc.subjectnanocrystalline diamondcs
dc.subjectfunctionalizationcs
dc.subjectunidirectional antennascs
dc.titlePlasmonic Antennasen
dc.title.alternativePlasmonic Antennascs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-12-22cs
dcterms.modified2016-01-06-09:27:13cs
thesis.disciplineFyzikální a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid89487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:51:17en
sync.item.modts2020.03.31 17:23:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBrzobohatý, Otoen
dc.contributor.refereeNovák, Stanislaven
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (předseda) Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen)cs
but.defencePráce je prezentací originálních teoretických a experimentálních výsledků z oblasti plazmonických antén vytvořených pomocí elektronové litografie. Jejich vlastnosti je předurčují k aplikacím jako biosenzory.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programFyzikální a materiálové inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record