Now showing items 1-1 of 1

  • Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk 

    Čmiel, Vratislav
    Disertační práce se zabývá aplikací optických metod měření s využitím technik optické mikroskopie a fluorescenční mikroskopie při měření elektromechanických projevů izolovaných srdečních buněk a shluků diferencovaných ...