Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace chlazení synchronního stroje 

    Makki, Zbyněk
    Hlavním cílem dizertační práce je optimalizace chlazení synchronního stroje. Daná problematika je řešena na základě metody konečných prvků s využitím programu ANSYS. Práce se skládá z teoretické části, ve které jsou porovnány ...