Now showing items 1-1 of 1

  • Plně diferenční kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

    Langhammer, Lukáš
    Tato disertační práce se zaměřuje na výzkum v oblasti frekvenčních filtrů. Hlavním cílem je navrhnout a analyzovat plně diferenční kmitočtové filtry pracující v proudovém módu a využívající moderní aktivní prvky. Prezentované ...