Now showing items 1-1 of 1

  • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro ESEM 

    Čudek, Pavel
    Práce se zabývá problematikou scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop, včetně jeho návrhu a konstrukce. Východiskem bylo modelování elektrostatických polí v ...