Now showing items 1-1 of 1

  • Spínané zdroje velkých výkonů - paralelní řazení zdrojů 

    Kadlec, Josef
    Tato dizertační práce se zabývá problematikou spínaných síťových zdrojů velkého výkonu, které jsou řešeny jako modulární systémy. V práci jsou popsány možnosti sériového, paralelního a sériově-paralelního řazení zdrojů. ...