Now showing items 1-1 of 1

  • Měření a modelování kanálů uvnitř a vně vozidel 

    Kukolev, Pavel
    Disertační práce je zaměřena na měření a modelování kanálu uvnitř a vně vozidla pro komunikaci a lokalizaci. Pro účely vytvoření integrovaného inteligentního dopravního systému ITS (Intelligent transportation system) je ...