Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická metrika v OSPF sítích 

    Mácha, Tomáš
    Masivní vývoj Internetu vedl ke zvýšeným požadavkům na spolehlivou síťovou infrastrukturu. Efektivita komunikace v síti závisí na schopnosti směrovačů určit nejlepší cestu pro odesílání a přeposílání paketů ke koncovému ...