Now showing items 1-1 of 1

  • Určování stresu z řečového signálu 

    Staněk, Miroslav
    Předložená disertační práce se zabývá vývojem algoritmů pro detekci stresu z řečového signálu. Inovativnost této práce se vyznačuje dvěma typy analýzy řečového signálu, a to za použití samohláskových polygonů a analýzy ...