Now showing items 1-1 of 1

  • Oscilátory generující nekonvenční signály 

    Hruboš, Zdeněk
    Dizertační práce se zabývá elektronicky nastavitelnými oscilátory, studiem nelineárních vlastností spojených s použitými aktivními prvky a posouzením možnosti vzniku chaotického signálu v harmonických oscilátorech. Jednotlivé ...