Now showing items 1-1 of 1

  • Planární struktury pro vysoké kmitočty 

    Pulec, Jiří
    Předložená práce se zabýbá problematikou návrhu a technologie planárních mikroelektronických struktur určených pro vysoké kmitočty. Vybrané struktury byly realizovány v laboratořích na Ústavu mikroelektroniky, měření ...