Now showing items 1-1 of 1

  • Doplňování chybějících vzorků v audio signálu 

    Mach, Václav
    V oblasti zpracování signálů se v současné době čím dál více využívají tzv. řídké reprezentace signálů, tzn. že daný signál je možné vyjádřit přesně či velmi dobře aproximovat lineární kombinací velmi malého počtu vektorů ...