Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a identifikace rozšířeného modelu MEMS gyroskopu 

    Vágner, Martin
    Práce se zabývá metodikou měření parametrů MEMS gyroskopů a stanovením vstupně-výstupního modelu. V úvodu je stručně rozebrán stávající přístup k modelování MEMS gyroskopů a určení jejich parametrů. Druhá část se podrobně ...