Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vodivosti PVA membrán, obsahujících alkalické hydroxidy 

    Kunovjánek, Miroslav
    Práce se zabývá studiem separátorů a membrán, vhodných pro použití v alkalických elektrochemických aplikacích, jako palivové články nebo elektrolýza. Jako základní materiál pro výrobu membrán je použit polymer polyvinylalkohol ...