Now showing items 1-1 of 1

  • Kombinované vícepásmové adaptivní zvýraznění řeči 

    Hovorka, Jaroslav
    Disertační práce se zabývá jednokanálovými a dvoukanálovými algoritmy pro zvýraznění řeči. Cílem práce je provést důkladnou analýzu těchto algoritmů a na základě toho navrhnout kombinovanou kompozitní metodu pro zvýraznění ...